OTESTUJTE SE: Pozitivní, či negativní?

Mám spíš pozitivní, nebo negativní pohled na svět?

Prosím, během celého testu buďte přesný/á a poctivý/á, jak to jen jde. Pokuste se zamezit tomu, aby některá z vašich odpovědí ovlivnila odpověď následující. Nejsou zde žádné „správné“ a „nesprávné“ odpovědi. Odpovídejte spíše na základě vlastních pocitů, než jak si myslíte, že by odpověděla „většina lidí“. Pro vyhodnocení testu je potřeba odpovědět na všechny otázky.

0 - velmi nesouhlasím
5 - ani souhlasím, ani nesouhlasím
10 - velmi souhlasímOtázka 1 / 10
V nejistých časech obvykle očekávám to nejlepší

Otázka 2 / 10
Je pro mne jednoduché odpočívat

Otázka 3 / 10
Jestliže se pro mne může něco pokazit, pokazí se to

Otázka 4 / 10
Vždy jsem optimistický/á ohledně své budoucnosti

Otázka 5 / 10
Velmi si užívám své přátele

Otázka 6 / 10
Je pro mne důležité mít stále co dělat

Otázka 7 / 10
Málokdy očekávám, že se věci budou dít podle mne

Otázka 8 / 10
Nenechám se snadno vyvést z míry

Otázka 9 / 10
Jen zřídka počítám s tím, že se mi stanou dobré věci

Otázka 10 / 10
Obecně očekávám, že se mi přihodí spíš dobré věci než ty špatné